*
*
home | e-mail
Drijven en zinken

Experimenten

Cola Blikjes

Neem 2 blikjes cola (light en gewoon) of vraag je docent erom. Drinkze NIET op maar laat ze dicht!

Pak twee emmers en vul die met water. (niet helemaal tot het randje!) Je kunt ook de gootsteen met water vullen. Doe beide blikjes in het water.

Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het?

Schrijf het allemaal op in het Forum en discussieer met anderen over wat je gezien hebt en waarom dat geburt.

Drijven of zinken
Je hebt al voorspelt wat er zou gaan gebeuren met een aantal voorwerpen. Nu gaan we het in het echt proberen.

Gebruik deze objecten:

Muntstuk
Appel
Steen
Houten lepel
Stuk zeep
Plastic bal
Ei


Stop elk voorwerp in de bak met water en kijkof het zinkt of blijft drijven.
Schrijf op in het Forum wat er gebeurt en ook waarom je denkt dat het gebeurt.

Discussieer met je partner in het Forum wanneer voorwerpen zinken en wanneer ze blijven drijven.

Probeer een regel te maken voor vorwerpen, waneeer ze zinken en wanneer ze blijven drijven. Schrijf dit op in het Forum , in een apart topic met als naam "onze regel" met jullie namen erbij

 

 

.


 

 home | © 2004/ B Hobrink