*
*
home | e-mail
Balletje


Je gooit een balletje vertikaal de lucht in.


Je ziet hieronder acht grafieken a,b,c,d,e,f,g,h
Vier leerlingen hebben de afstand van het balletje tot je hand getekend vanaf de tijd
van loslaten: plaatjes a,b,c,d.

Vier leerlingen hebben de snelheid van het balletje getekend: plaatjes e,f,g,h.

Het gaat om de beweging omhoog.

Deel 1 plaatjes kiezen
Welke leerlingen hebben volgens jou de juiste plaatjes getekend?
Dus welke letters geven de goede plaatjes?

Deel 2 naar het Forum
Open het forum ga naar het topic snelheid en afstand.
Schrijf je resultaat in het forum; je schrijft dus de twee letters die je hebt gekozen!

Vergelijk jouw tweetal letters met die van je partner!
Er zijn nu twee mogelijkheden: jullie zijn het eens (ga naar eens) of jullie zijn het oneens (ga naar oneens).

Deel 3 eens of oneens
Wanneer je het eens bent dan maak je met elkaar een uitleg voor iemand anders, zodat deze derde persoon kan begrijpen waarom jullie voor deze invulling hebben gekozen. Probeer het met elkaar eens te worden over de uitleg!
Wanneer je het oneens bent moet je het eens worden. Dus nu is de tijd gekomen om elkaar te overtuigen en je mening bij te stellen. Vind argumenten om elkaar te overtuigen en maak met elkaar nieuwe keuzes. Probeer wel samen tot overeenstemming te komen.

Presentatie:
Je zult straks in de klas anderen moeten vertellen waarom jullie gekozen hebben voor jullie twee plaatjes. Maak hiervoor een kort verhaaltje. en schrijf dat neer op het forum met als titel Ons verhaal en jullie namen

 

 
.


 

 

 

 

 home | © 2004/ B Hobrink