*
*
home | e-mail
Aarde en Sateliet

 

De blauwe aarde en de rode satelliet


fase 1 de voorbereidende opdracht
In vijf plaatjes (a,b,c,d,e) zie je de blauwe aarde. Op afstand van de aarde zie je de rode satelliet.
De pijl geeft de richting van de baan aan; we volgen de baan vanaf de startpositie (waar de rode statelliet getekend is) tot de pijlpunt.
De tijd die de satelliet nodig heeft om de pijl af te leggen noemen we 10 (het maakt niet uit of dit uren, maanden of jaren zijn).
Op 0 start de satelliet en op 10 bereikt de satelliet de pijlpunt. In het plaatje hieronder zie je 8 grafieken die de baan van de sateliet voorstellen!

Welk nummer hoort bij welke letter? Of welke past het beste (misschien iets aanpassen en veranderen?)

Fase 2 het forum
Schrijf je resultaten op het Forum
a hoort bij grafiek nummer ... etc.

Kijk goed naar de overeenkomsten en verschillen tussen jouw rij nummers en die van je partner.

Discussie
En dan nu de discussie om elkaar te overtuigen.
presentatie van de resultaten aan het eind

Hebben jullie samen dezelfde 5 plaatjes en kunnen jullie aan de klas uitleggen waarom jullie deze nummers hebben gekozen!

Fase 3 satellieten in het echt
Om de presentatie te verlevendigen kun je gebruik maken van een aantal bronnen; op deze manier wordt de rode satelliet misschien wel een echt voorwerp in het zonnestelsel. Zoek erna op het internet

 

 
.


 

 

 

 

 home  © 2004/ B Hobrink