*
*
home | e-mail
Licht

 

Kijk naar het plaatje en denk na over de drie verschillende meningen die de kinderen hebben. Waarom denken ze zo?


A De schaduw van de bomen overlappen niet, want de zon is de enige licht bron.
B De schaduw van de bomen overlappen wel, door de vorm van de bomen.
C De schaduw van de bomen overlapen wel, want de zonnestralen komen vanaf verschillende plaatsen op de zon.

• Open het Forum
• Schrijf jouw ideeen en commentaar op de ideen van de kinderen; schrijf op waarom de kinderen verschillende ideeen hebben.
• Vergelijk jouw ideeen met die van je partner en geef commentaar op elkaars uitleg.
• Discussieer met elkaar.
• Formuleer een aantal vragen die je moet beantwoorden voordat je de juiste mening kan kiezen.

• Open de link “Experience” en de link “Model en Theorie”.
• Probeer de vragen te beantwoorden met behulp van de nieuwe informatie.
• Open het Forum
• Beantwoord de vragen en discussieer met je partner over de juiste antwoorden.
• Open het Forum
• Kies samen met je partner de juiste mening uit en formuleer argumenten waarom dat het juiste antwoord is.

 
.


 

 

 

 

 home | © 2004/ B Hobrink