*
*
home | e-mail
Geluid

Model en theorie

Download deze applet en installeer deze op de pc

Link

Met deze applet kun je geluiden laten horen. In de applet (Signal generator) zie je dat de frequentie en amplitude veranderd kan worden.
1. Maak de volgende geluiden en beschrijf in het Forum wat je hoort: hoog, laag, hard, zacht.
• frequentie: 125 amplitude : 10000
• frequentie: 500 amplitude : 10000
• frequentie: 2000 amplitude : 10000
• frequentie: 8000 amplitude : 10000

• Zou je nu kunnen vertellen wat frequentie betekent? Schrijf het op in het Forum.

2. Maak nu de volgende geluiden en beschrijf in het forum wat je hoor: hoog, laag, hard, zacht.
• frequentie: 250 amplitude: 10000
• frequentie: 250 amplitude: 20000
• frequentie: 250 amplitude: 30000

• zou je nu kunnen vertellen wat amplitude betekent ? schrijf dit ook weer op in het Forum.

 

Download nu deze applet en installeer hem op de pc

Link

Zoals je al hebt gelezen bestaat geluid uit trillingen. De geluidstrillingen kunnen zichtbaar gemaakt worden met de applet (musical turner) die hieronder staat.

3. Herhaal nu opdracht een en twee, maar kijk nu goed naar de trillingen die je ziet.

• Zou je nu kunnen vertellen wat frequentie en amplitude betekent als je de geluidsgolven ziet?

Maak een duidelijk verhaal over wat jij denkt dat frequentie en amplitude zijn. Schrijf dit op in het Forum.

 

.

 

 home | © 2004/ B Hobrink